Flydemørtel

Flydemørtel findes i mange varianter, fra de almindelige selvnivilerende spartelmasser over fiberforstærkede flydemørtler til industrimørtler med stor trykstyrke.
Fordelen ved flydemørtler
- hurtig at udlægge.
- lagtykkelser fra 3 mm.
- kort tørre- og hærdetid.
- undergulvet bliver klar til topbelægning uden yderligere spartling.

Vi har egen transportabel pumpe med en kapacitet på 2-4 tons pr. time.

http://www.basf-cc.dk